ONS IS LOUWTJIES

SKOOL TERMYNE

Skooltye

 

Grondslagfase:  Graad R-3:   08:00 -13:00

Intersenfases:     Graad 4-7:  08:00 -13:50

 

Kwartaaldatums

 

2020

Kwartaal 1:    15 Januarie 2020 - 20 Maart 2020 

Kwartaal 2:    31 Maart 2020 - 12 Junie 2020 

Kwartaal 3:    11 Augustus 2020 – 23 Oktober 2020

Kwartaal 4:    2 November 2020 – 15 Desember 2020

Skool begin volgende jaar -  25 Januarie  2021

Publieke vakansiedae

 

1 Januarie           Nuwejaarsdag

21 Maart           Menseregtedag

10 April             Goeie Vrydag

13 April             Familiedag

27 April             Vryheidsdag

01 Mei              Werkersdag

16 Junie             Jeugdag

09 Augustus        Nasionale Vrouedag

10 Augustus        Vakansiedag 

24 September     Erfenisdag

16 Desember      Versoeningsdag   

25 Desember      Kersdag

26 Desember      Welwillendheidsdag

SKOOLDRAG

Skooldrag-leweransiers:

 

Montroux Schoolwear

Northcliff Corner

(011) 782-5796    

 

Constantia Uitrusters

h/v Malibongwe rylaan en Rabiestraat

Fontainebleau

Randburg

(011) 791-1300

Burger Broers

159 Beyers Naude Dr

Northcliff

Randburg

(011) 782-1055

School & Leisure

Shop 74

Heathway Shopping Centre

Corner Beyers Naude & Castle Hill driveway

Blackheath

Tel: 011 431 0406

Email: cresta@schoolandleisure.co.za

SKRYFBEHOEFTES 2021

VISIE EN MISSIE

Visie

 

Laerskool Louw Geldenhuys streef na die ontwikkeling van:

 

  • entoesiastiese leerlinge;

  • passievolle onderwysers;

  • betrokke ouers.

 

Missie

 

Laerskool Louw Geldenhuys is ‘n skool met dinamiese rolspelers wat met vertroue, entoesiasme en ‘n positiewe ingesteldheid ‘n skool daarstel waar tradisie, struktuur en standaarde die hoogste prioriteit geniet.

PERSONEEL

Bestuur

Martin Bensch

Hoof

Ronell Gouws

Adjunkhoof

DPJ

Francois Putter

DPO

PR Strauss

DPS

Tina Calitz

DPS

Kantoor

Sharon Swanepoel

Maret Britz

Retha Bezuidenhout

Nadia Barnard

Addisionele Hulp

Ronel Barnard

Rekenaarsentrum

Jason Alberts

Student

Serena van Niekerk

Mediasentrum

Michael Wolhuter

Faktotum

Alet Jonker

Graad R

Cezanne Hill

Annake Hoogstad

Therina Pelser

Emelia Langedyk

Graad 1

Bonita De Kock

Suzaan Maree

Anri Marx

Anelle Vorster

Anita van der Westhuizen

Graad 2

Kyala van Aswegen

Anléh Müller

Jaunti le Roux

Delize Jordaan

Nerina van Eeden

Graad 3

Jolinda du Preez 

Ronell Gouws

Cinthya Kayser

Carla Passmore

Nicolene Rademeyer

Anri Terblanche

Graad 4

Estelle Snyman

Nanette Germishuysen

Berti de Villiers

Leana du Toit

Graad 5

Aldiné Atkinson

Calinka Kotze

Tarquin Mulder

Graad 6

Maryke Fouché

Samantha Labuschagne

Serena van Niekerk

Rosanne Alberts

Graad 7

Betsie Dietrechsen

Dina Muller

Johan Brits 

Jurgie Steyn

Opvoedkundige Sielkundige

Dr. Carla Bezuidenhout

BEHEERLIGGAAM

Die Beheerliggaam word saamgestel uit Louwtjie ouers en personeellede.

 

Ingevolge wetlike vereistes moet die Beheerliggaam die:

 

  • “belange van die skool bevorder en poog om die ontwikkeling daarvan te verseker deur die voorsiening van onderwys van gehalte aan alle leerders van die skool” en

  • “die prinsipaal, opvoeders en ander personeel van die skool ondersteun in die verrigting van hul professionele werksaamhede”.

 

Wat deur Laerskool Louw Geldenhuys se Beheerliggaam bevorder word is kwaliteitsbestuur en deursigtigheid.  Die Beheerliggaam besef dat die voortgesette sukses van LLG afhanklik is van ouer-, personeel- en leerlingbetrokkenheid.

SKOOL BELEIDE

GESKIEDENIS

Laerskool Louw Geldenhuys het sy ontstaan gehad met die ontdekking van goud aan die Witwatersrand.  Louw Geldenhuys het 'n groot skuur op sy plaas Braamfontein aan die Britse administrasie verhuur om 40 leerlinge te huisves.  Die voertaal was Engels en die skool se naam “Braamfontein Government School”.

 

Weens die groeiende leerlingtal verskuif die skool in 1916 na 'n groter skuur op  Louw  Geldenhuys plaas te Linden.  Die destydse regering bou 'n skool op die huidige perseel en die skool se naam staan bekend as die “Linden Government School”.  In 1920 word Afrikaans ingestel naas Engels as medium van onderrig.

 

In 1936 verander die skool se naam tot die Louw Geldenhuys skool.  Die skool is vernoem na Louw Geldenhuys wat die grond gratis geskenk het waarop die vorige skoolgebou, asook die huidige skoolgebou vandag nog staan.  Verder weet ons ook dat hy groot finansiële bydraes gemaak het tot die skool asook gemeenskap. Die Louw Geldenhuys Skool huisves ook hoërskoolleerlinge tot in 1947 met die totstandkoming van Hoërskool Linden.

 

As gevolg van groeiende vraag na beide Afrikaans en Engels as onderrig taal, word 'n Engelse skool opgerig.  Die Engelssprekende leerlinge is oorgeplaas na die nuwe Engelse Laerskool naamlik Franklin D Roosevelt Primary.  Op sy vyftigste verjaarsdag in 1952 word Louw Geldenhuys Skool 'n volwaardige Afrikaanse skool met die naam Laerskool Louw Geldenhuys.

 

Die skool het dermate so gegroei dat 'n nuwe skoolgebou opgerig moes word.  Die huidige skoolgebou is in 1965 betrek.

 

Sedert 1990 is die skool 'n Model C-skool wat vandag bekend staan as 'n artikel 21 skool.  Tans voorsien die staat slegs 18 onderwysers, 2 admin. personeel en 2 algemene assistente.  Die skool dra uit eie koste 'n verdere 22 onderwysers, 3 admin. personeel en 8 algemene assistente.

 

Die Laerskool Louw Geldenhuys vier vanjaar sy 114de bestaansjaar.  Met 'n fondament gebou op 114 bestaansjare is Laerskool Louw Geldenhuys goed toegerus om die onseker toekoms met vertroue te trotseer

DIE LOUWTJIE

LLEGO PROJEK

Die LLEGO projek is ‘n projek wat binne die skool op verskeie sisteme fokus om emosionele ontwikkeling en ondersteuning te vestig.  Ons beskou ons skool as ‘n liggaam wat uit verskeie sisteme bestaan wat bydrae tot die effektiewe funksionering van ons leerders.  Die LLEGO verteenwoordig dus elkeen van hierdie sisteme:

L: Louwtjie

L: Leerders

E: Entoesiastiese Onderwysers

G: Gevestigde Waardes

O: Ouers

 

Vir nou spits die projek hom toe op Gevestigde Waardes en word ‘n karakterontwikkelingsprogram geloods wat fokus op ‘n spesifieke waarde.  Maandeliks word ‘n waarde vasgelê met behulp van speletjies, aktiwiteite, stories en gesprekke.  Ons waardes vir die jaar is deursettingsvermoë; betroubaarheid; eerlikheid & verantwoordelikheid; respek; gehoorsaamheid; samewerking; geduld; en erkenning.

 

FEBRUARIE: DEURSETTINGSVERMOË

Hierdie maand wil ons die beginsel van uithou en aanhou by leerders kweek.  In ‘n samelewing wat uitdagings op verskeie vlakke bied, is ons doel om ons leerders se harte en gedagtes op so wyse te rig, dat hulle selfs in tye van uitdaging hul innerlike krag sal gebruik om te kan vasbyt.  Dit is vir ons belangrik dat leerders dieselfde boodskap by die skool en by die huis ontvang ter versterking van die doel. Hiervoor word beide ouers en onderwysers se inspanning benodig.  Ons wil met woorde aanmoedig en versterk en deur gesprek hierdie waarde by kinders vestig.  Ook met ons dade wil ons voorbeelde stel van wat dit beteken om werklik te kan uithou en aan te hou, selfs wanneer dit opdraende gaan. 

Martin Gerber

Padpatrollie

Madelein van Antwerpen

Marlet Homan

Hoof se persoonlike assistent

Jeanette Lombard

Pule Lemme

Student