ONS IS LOUWTJIES

SKOOL TERMYNE

Skooltye

 

Gr R-3    07:40 – 13:00
Gr 4-7    07:40 – 13:50

 

Kwartaaldatums

 

2022

Kwartaal 1 : 12 Januarie – 17 Maart
Kwartaal 2 : 5 April  – 24 Junie
Kwartaal 3 : 19 Julie – 30 September
Kwartaal 4 : 11 Oktober -14 Desember

Publieke vakansiedae

 

1 Januarie           Nuwejaarsdag

21 Maart           Menseregtedag

10 April             Goeie Vrydag

13 April             Familiedag

27 April             Vryheidsdag

01 Mei              Werkersdag

16 Junie             Jeugdag

09 Augustus        Nasionale Vrouedag

10 Augustus        Vakansiedag 

24 September     Erfenisdag

16 Desember      Versoeningsdag   

25 Desember      Kersdag

26 Desember      Welwillendheidsdag

SKOOLDRAG

Skooldrag-leweransiers:

 

Montroux Schoolwear

Northcliff Corner

(011) 782-5796    

 

Constantia Uitrusters

h/v Malibongwe rylaan en Rabiestraat

Fontainebleau

Randburg

(011) 791-1300

Burger Broers

159 Beyers Naude Dr

Northcliff

Randburg

(011) 782-1055

School & Leisure

Shop 74

Heathway Shopping Centre

Corner Beyers Naude & Castle Hill driveway

Blackheath

Tel: 011 431 0406

Email: cresta@schoolandleisure.co.za

SKRYFBEHOEFTES 2022

VISIE EN MISSIE

Visie

 

Laerskool Louw Geldenhuys streef na die ontwikkeling van:

 

  • entoesiastiese leerlinge;

  • passievolle onderwysers;

  • betrokke ouers.

 

Missie

 

Laerskool Louw Geldenhuys is ‘n skool met dinamiese rolspelers wat met vertroue, entoesiasme en ‘n positiewe ingesteldheid ‘n skool daarstel waar tradisie, struktuur en standaarde die hoogste prioriteit geniet.

PERSONEEL

Bestuur

HOOF MARTIN BENSCH.jpg

Martin Bensch

Hoof

ADJUNKHOOF PR STRAUSS.jpg

PR Strauss

Adjunkhoof

GR3G RONELL GOUWS.jpg

Ronell Gouws

Adjunkhoof

DPJ

DPS FRANCOIS PUTTER.jpg

Francois Putter

DPS

DPS TINA CALITZ.jpg

Tina Calitz

DPS

Kantoor

REKENMEESTER ZENOBIA VAN HEERDEN.jpg

Zenobia van Heerden

Rekenmeester

SEKRETARESSE MARLET HOMAN.jpg

Marlet Homan

Persoonlike Assistent

Administratief Sharon Swanepoel.jpg

Sharon Swanepoel

Administratief

REKENMEESTER ASSISTENT NADIA BARNARD.jpg

Nadia Barnard

Rekenmeester

Assistent

ONTVANGS RETHA BEZUIDENHOUT.jpg

Retha Bezuidenhout

Ontvangs

Addisionele Hulp

Ronel Barnard

Rekenaarsentrum

MEDIA SERENA VAN NIEKERK (2).jpg

Serena van Niekerk

Mediasentrum

FAKTOTUM MICHAEL WOLHUTER.jpg

Michael Wolhuter

Faktotum

STUDENT PULE LEMME.jpg

Pule Lemme

Student

1-IMG_6929.JPG

Martin Gerber

Padpatrollie

Graad R

GR RL EMELIA LANGEDYK.jpg

Emelia Langedyk

Graadhoof

Gr RL

ANNAKE HOOGSTAD GR RH.jpg

Annake Hoogstad

Gr RH

GR RP THERINA PELSER.jpg

Therina Pelser

Gr RP

GR RC CEZANNE HILL.jpg

Cezanne Hill

Gr RC

GR2V AFLOS CHANTAL BUITENDAG.jpg

Chantal Buitendag
Gr RP aflos

Graad 1

GR1W ANITA VD WESTHUIZEN.jpg

Anita van der Westhuizen

Graadhoof

Gr 1W

GR1M ANRI MARX.jpg

Anri Marx

Gr 1M

GR1N CHANEL VAN NIEKERK.jpg

Chanel van Niekerk

Gr 1N

Suzaan Pieterse.JPG

Suzaan Pieterse
Gr 1P

Anel Forster.JPG

Anelle Vorster
Gr 1V

Graad 2

Nerina v Eeden.JPG

Nerina van Eeden
Graadhoof

Gr 2V

Gr2M ANLEH MULLER.jpg

Anléh Müller
Gr 2M

GR2R KAYLA ROSSOUW.jpg

Kyala Rossouw

Gr 2R

GR2O CHRIS-ZELDA OLIVIER.jpg

Chris-Zelda Olivier

Gr 2O

Delize Jordaan.JPG

Delize Jordaan
Gr 2J

Graad 3

GR3G RONELL GOUWS.jpg

Ronell Gouws

DPJ

Gr 3G

GR3R NICOLENE RADEMEYER.jpg

Nicolene Rademeyer

Graadhoof

Gr 3R

GR3T ANRI TERBLANCHE.jpg

Anri Terblanche

Gr 3T

Wilmie Fraser WEB.jpg

Wilmie Fraser
Gr 3K 

Jolinda du Preez.JPG

Jolinda du Preez
Gr 3D

GR3G ASSISTENT CARLA PASSMORE.jpg

Carla Passmore
Gr 3G Assistent

Graad 4

Gr 4-2 B de Villiers.jpg

Berti de Villiers

Adminhoof

Gr 4-2

GR4-3 NANETTE GERMISHUYSEN.jpg

Nanette Germishuysen

Gr 4-3

GR4-4 LEANA DU TOIT.jpg

Leana du Toit

Gr 4-4

G4-1 TAMMY VAN DEN BERG.jpg

Tammy van den Berg

Gr 4-1

Graad 5

GR5-2 CALINKA KOTZE.jpg

Calinka Kotze

Adminhoof

Gr 5-2

GR5-4 TARQUIN MULDER.jpg

Tarquin Mulder

Gr 5-4

GR5-3 JASON HOWLETT.jpg

Jason Howlett

Gr 5-3

GR5-1 ANRI COETSER.jpg

Anri Coetser

Gr 5-1

Graad 6

GR6-2 ESTELLE SNYMAN.jpg

Estelle Snyman

Adminhoof

Gr 6-2

GR6-3 ROSANNE ALBERTS.jpg

Rosanne Alberts

Gr 6-3

GR6-1 ALDINE ATKINSON.jpg

Aldiné Atkinson

Gr 6-1

6-4 JACO DE KOCK.jpg

Jaco de Kock

Gr 6-4

Graad 7

GR 7-1 DINA MULLER.jpg

Dina Muller

Adminhoof

Gr 7-1

GR7-4 JOHAN BRITS.jpg

Johan Brits

Gr 7-4

GR7-2 BETSIE DIETRECHSEN.jpg

Betsie Dietrechsen

Gr 7-2

GR7-3 JURGIE STEYN.jpg

Jurgie Steyn

Gr 7-3

Opvoedkundige Sielkundige

Dr Carla Bezuidenhout.jpg

Dr. Carla Bezuidenhout

BEHEERLIGGAAM

Die Beheerliggaam word saamgestel uit Louwtjie ouers en personeellede.

 

Ingevolge wetlike vereistes moet die Beheerliggaam die:

 

  • “belange van die skool bevorder en poog om die ontwikkeling daarvan te verseker deur die voorsiening van onderwys van gehalte aan alle leerders van die skool” en

  • “die prinsipaal, opvoeders en ander personeel van die skool ondersteun in die verrigting van hul professionele werksaamhede”.

 

Wat deur Laerskool Louw Geldenhuys se Beheerliggaam bevorder word is kwaliteitsbestuur en deursigtigheid.  Die Beheerliggaam besef dat die voortgesette sukses van LLG afhanklik is van ouer-, personeel- en leerlingbetrokkenheid.

GESKIEDENIS

Laerskool Louw Geldenhuys het sy ontstaan gehad met die ontdekking van goud aan die Witwatersrand.  Louw Geldenhuys het 'n groot skuur op sy plaas Braamfontein aan die Britse administrasie verhuur om 40 leerlinge te huisves.  Die voertaal was Engels en die skool se naam “Braamfontein Government School”.

 

Weens die groeiende leerlingtal verskuif die skool in 1916 na 'n groter skuur op  Louw  Geldenhuys plaas te Linden.  Die destydse regering bou 'n skool op die huidige perseel en die skool se naam staan bekend as die “Linden Government School”.  In 1920 word Afrikaans ingestel naas Engels as medium van onderrig.

 

In 1936 verander die skool se naam tot die Louw Geldenhuys skool.  Die skool is vernoem na Louw Geldenhuys wat die grond gratis geskenk het waarop die vorige skoolgebou, asook die huidige skoolgebou vandag nog staan.  Verder weet ons ook dat hy groot finansiële bydraes gemaak het tot die skool asook gemeenskap. Die Louw Geldenhuys Skool huisves ook hoërskoolleerlinge tot in 1947 met die totstandkoming van Hoërskool Linden.

 

As gevolg van groeiende vraag na beide Afrikaans en Engels as onderrig taal, word 'n Engelse skool opgerig.  Die Engelssprekende leerlinge is oorgeplaas na die nuwe Engelse Laerskool naamlik Franklin D Roosevelt Primary.  Op sy vyftigste verjaarsdag in 1952 word Louw Geldenhuys Skool 'n volwaardige Afrikaanse skool met die naam Laerskool Louw Geldenhuys.

 

Die skool het dermate so gegroei dat 'n nuwe skoolgebou opgerig moes word.  Die huidige skoolgebou is in 1965 betrek.

 

Sedert 1990 is die skool 'n Model C-skool wat vandag bekend staan as 'n artikel 21 skool.  Tans voorsien die staat slegs 18 onderwysers, 2 admin. personeel en 2 algemene assistente.  Die skool dra uit eie koste 'n verdere 22 onderwysers, 3 admin. personeel en 8 algemene assistente.

 

Die Laerskool Louw Geldenhuys vier vanjaar sy 119de bestaansjaar.  Met 'n fondament gebou op 119 bestaansjare is Laerskool Louw Geldenhuys goed toegerus om die onseker toekoms met vertroue te trotseer

DIE LOUWTJIE

LLEGO PROJEK

Die LLEGO projek is ‘n projek wat binne die skool op verskeie sisteme fokus om emosionele ontwikkeling en ondersteuning te vestig.  Ons beskou ons skool as ‘n liggaam wat uit verskeie sisteme bestaan wat bydrae tot die effektiewe funksionering van ons leerders.  Die LLEGO verteenwoordig dus elkeen van hierdie sisteme:

L: Louwtjie

L: Leerders

E: Entoesiastiese Onderwysers

G: Gevestigde Waardes

O: Ouers

 

Vir nou spits die projek hom toe op Gevestigde Waardes en word ‘n karakterontwikkelingsprogram geloods wat fokus op ‘n spesifieke waarde.  Maandeliks word ‘n waarde vasgelê met behulp van speletjies, aktiwiteite, stories en gesprekke.  Ons waardes vir die jaar is deursettingsvermoë; betroubaarheid; eerlikheid & verantwoordelikheid; respek; gehoorsaamheid; samewerking; geduld; en erkenning.