FINANSIES

SKOOLGELDE

Die Beheerliggaam het die skoolgelde vir 2019 as volg goedgekeur:

 

Skoolgelde vir Gr.  1  tot Gr. 7 beloop R20 100-00 per leerder per jaar. Indien u voor   8 Februarie 2019 ten volle betaal  sal ‘n  korting van R500-00 toegestaan word.  Die bedrag is dan R19 600-00.

 

 

Skoolgelde vir Gr. R beloop R21 850-00 per leerder per jaar.  Indien u voor of op 

8 Februarie 2019 ten volle betaal, word ’n korting van R500-00 toegestaan en is die bedrag dus R21 350-00.

 

Nuwe inskrywings later in die jaar, se skoolgelde word pro-rata aangepas.

 

Hierdie nuwe inskrywings moet tydens registrasie ten minste een maand se skoolfonds vooruit betaal, asook die betalingsooreenkoms invul. 

 

Skoolgelde kan ook afbetaal word oor 10 maande en is betaalbaar teen 8 November 2019.

 

Gr. R:      R2 185-00 per leerder per maand teen 8 November.

Gr. 1-7:   R2 010-00 per leerder per maand teen 9 November.

 

Gr. R en Gr. 1 ouers betaal ’n voorskot op skoolfonds van R1 000 per leerder voor of op 30 September van die voorafgaande jaar.

Die leerder se skoolfondsrekening sal in Januarie 2019 met hierdie bedrag gekrediteer word.

 

Alle skoolgelde moet asseblief teen 8 November 2019 afgehandel wees.

 

Persone wat hulle skoolgelde by wyse van debietorder betaal, se betaling geskied oor 10 maande  -  Februarie tot November.

 

Gr. R:    R2 185-00 per leerder per maand teen 1 November.

Gr. 1-7:  R2 010-00 per leerder per maand teen 1 November.

 

Die volgende wyses van betaling word aanvaar:

 

  • Tjek

  • Kredietkaart (Master/Visa)

  • Debietkaart

  • Kontant

  • Debietorder

  • Internet

Die Beheerliggaam sal bereid wees om aansoeke van skoolgelde op ‘n verminderde skaal te oorweeg. Daar is duidelike departementele riglyne wat hierdie proses hanteer na aanleiding van ’n ouer/voog se finansiële posisie. Die nodige aansoekvorm om betaling van skoolfonds op ‘n verminderde skaal is by die hoof beskikbaar en moet voor of op 8 Februarie 2019 by die hoof ingedien word.

 

Ouers/Voogde wat verkies om skoolgelde by wyse van paaiemente te betaal, sal maandeliks ‘n rekeningstaat ontvang.

 

Betaalde buitemuurse aktiwiteite soos bv. naskool, ballet, krieket, kuns ens. word ook op die skoolfondsrekening gehef en moet maandeliks betaal word, aangesien hierdie aktiwiteite NIE GRATIS IS NIE.

  

​Bankbesonderhede

 

ABSA Cresta

Rekeningnommer:             01004721680

Takkode:                         516805

Internet-takkode:               632005

HULPFONDS

LLG het ‘n aantal gesinne in ons skool wat behoeftig is.  Die hulpfonds voorsien kos aan die gesinne asook kospakkies, klere en ondersteuning met toere en uitstappies.

 

Ouers is welkom om ‘n bydrae tot die hulpfonds te lewer.  Skakel met die Beheerliggaam in hierdie verband.

MYSCHOOL KAART

Die is ‘n passiewe manier om fondse vir LLG in te samel.  Deur net die kaart tydens aankope by deelnemende winkelgroepe te toon, word ‘n persentasie van die geld wat gespandeer is aan die skool oorgedra.

 

Doen aansoek vir ‘n op hulle webwerf. www.myschool.co.za