FINANSIES

SKOOLGELDE

Die Beheerliggaam het die skoolgelde vir 2020 as volg goedgekeur:

 

Skoolgelde vir Gr. 1 tot Gr. 7 beloop R22 070-00 per leerder per jaar. Indien u voor of op 7 Februarie 2020 ten volle betaal sal ‘n korting van R550-00 toegestaan word. Die bedrag is dan R21 520-00.

 

 

Skoolgelde vir Gr. R R23 600-00 per leerder per jaar. Indien u voor of op 7 Februarie 2020 ten volle betaal, word ’n korting van R550-00 toegestaan en is die bedrag dus R23 050-00..

 

Nuwe inskrywings later in die jaar, se skoolgelde word pro-rata aangepas. Hierdie nuwe inskrywings moet die betalingsooreenkoms invul.

 

Skoolgelde kan ook afbetaal word in gelyke paaiemente oor 10 maande en is ten volle betaalbaar teen 7 November 2020.

 

- Gr. R: R2 360-00 per leerder per maand teen 7 November.

- Gr. 1-7: R2 207-00 per leerder per maand teen 7 November. 

 

Voornemende Gr. R ouers betaal ’n voorskot op skoolfonds van R1 000 per leerder voor of op 31 Augustus van die voorafgaande jaar. Die leerder se skoolfondsrekening sal in Januarie 2020 met hierdie bedrag gekrediteer word. 

 

’n Eenmalige fooi van R350-00 per leerder per jaar is betaalbaar vir dagboeke, eksamenpraatjies, opvoedkundige uitstappies vir Gr R-4 en gedeeltelike subsidie van Gr 5-7 opvoedkundige toere. Dit sal gedurende Januarie op u skoolrekening gelaai word. 

 

Alle skoolgelde moet asseblief teen 7 November 2020 afgehandel wees. 

 

Persone wat hulle skoolgelde by wyse van debietorder betaal, se betaling geskied oor 10 maande - Februarie tot November. ’n Nuwe debietorder magtigingsvorm moet jaarliks voltooi word indien u hiervan gebruik wil maak.

Die volgende wyses van betaling word aanvaar:

- Kredietkaart (Master of Visa) of Debietkaart

- Snapscan

- Debietorder

- Internet

Die Beheerliggaam sal bereid wees om aansoeke van skoolgelde op ‘n verminderde skaal te oorweeg. Daar is duidelike departementele riglyne wat hierdie proses hanteer na aanleiding van ’n ouer/voog se finansiële posisie. Die nodige aansoekvorm om betaling van skoolfonds op ‘n verminderde skaal is by die hoof beskikbaar en moet voor of op 7 Februarie 2020 by die hoof ingedien word.

Ouers/Voogde wat verkies om skoolgelde by wyse van paaiemente te betaal, sal maandeliks ‘n rekeningstaat ontvang. 

 

 

Betaalde buitemuurse aktiwiteite soos bv. naskool, ballet, krieket, kuns ens. word ook op die skoolfondsrekening gehef en moet maandeliks betaal word, aangesien hierdie aktiwiteite NIE GRATIS IS NIE.

  

​Bankbesonderhede

 

ABSA Cresta

Rekeningnommer:             01004721680

Takkode:                         516805

Internet-takkode:               632005

HULPFONDS

LLG het ‘n aantal gesinne in ons skool wat behoeftig is.  Die hulpfonds voorsien kos aan die gesinne asook kospakkies, klere en ondersteuning met toere en uitstappies.

 

Ouers is welkom om ‘n bydrae tot die hulpfonds te lewer.  Skakel met die Beheerliggaam in hierdie verband.

MYSCHOOL KAART

Die is ‘n passiewe manier om fondse vir LLG in te samel.  Deur net die kaart tydens aankope by deelnemende winkelgroepe te toon, word ‘n persentasie van die geld wat gespandeer is aan die skool oorgedra.

 

Doen aansoek vir ‘n kaart op hulle webwerf. www.myschool.co.za