DIENSTE

Laerskool Louw Geldenhuys bied ‘n verskeidenheid ondersteuningsdienste vir ons leerlinge aan.

MEDIASENTRUM

Die mediasentrum is ten volle toegerus en multimediarekenaars en – programme word gebruik ter ondersteuning van die sentrum.

 

Die mediasentrum het die volgende doelstellings:

 

  • die bevordering van lees;

  • die beskikbaarstelling van bronne vir naslaanwerk en

  • die uitbreiding van kennis deur ‘n liefde vir lees te kweek.

 

​Tye:

 

Elke oggend van 7:00 - 7:30
Elke middag van 14:00 - 15:00

Weens Covid is die Media sentrum nie huidiglik oop nie

NASKOOLSENTRUM

Skakel die skool vir meer besonderhede.

NOVA SENTRUM

Ons Opvoedkundige Sielkundige is Carla Bezuidenhout en bied dienste wat verband hou met terapie, assesserings en studiemetodes.  Kontak: bcarla@vodamail.co.za.

OPPIA LEESLAB

Ons ontwikkel kinders se leesbegrip, leesspoed, leesmotivering en spelling volgens hul huidige ontwikkelingsvlak.  Kinders wat uitdagings met lees ervaar, asook kinders wat gemiddeld of goed lees en leesvaardighede wil opskerp is welkom.  Kontak: oppialab@gmail.com.

SPRAAKTERAPIE

Die spraakterapeut help leerlinge wat probleme ondervind met luistervaardighede en praatvaardighede (soos die uitspraak van sekere klanke) asook leerlinge met gehoorprobleme.  Vir meer inligting hieroor skakel die skool.