KODES

Ons het twee Louwtjies kodes wat ons ingestel het vir ouers en besoekers, en ook ons erekode. Vir meer inligting hieroor, lees gerus meer hieronder.