BUITEMUURS

 

Louwtjies bied 'n verskeidenheid buitemuurse aktiwiteite aan. Daar is ook die ekstra geleenthede waaraan hulle kan deelneem teen ekstra betaling. Vir meer inligting oor enige van hierdie aktiwiteite kan die skool geskakel word.

BALLET

Ballet bevorder kreatiwiteit, musikaliteit en waardering vir dans as kunsvorm.  Die fisiese vereistes van ballet versterk ook koördinasie, spiertonus en postuur.  By die balletklasse word leerlinge voorberei vir verhoogoptredes.

Die balletklasse word vir gr. R’e tot gr. 7’s in die middae by die skool aangebied.

GHOLF

By die gholflesse word Louwtjies bekendgestel aan gholf.

 

Lesse vind op Donderdae plaas.

HOKKIE

Hokkie word as ‘n klubsport aangebied vir seuns en dogters van gr. 4 tot 7.

 

Mini-hokkie

 

Mini-hokkie word aangebied vir gr. 4- en 5-dogters.

 

Volveldhokkie

 

Volveldhokkie word aangebied vir gr. 6- en 7-dogters en gr. 7-seuns.

 

Elke speler betaal ‘n klubfooi wat alle koste dek. 

 

Oefening vind plaas op Maandae en Woensdae.

KRIEKET AKADEMIE

Die krieket akademie word op die skoolgronde aangebied.

KUNSKLUB

Kuns leer kinders om hul verbeelding op ‘n kreatiewe manier te gebruik en uit te beeld.  Die aktiwiteite verbeter leerlinge se selfvertroue en selfbeeld op ‘n speelse manier.

 

Die kunsklasse word aangebied vir alle leerlinge, gr. R tot 7 en vind op Donderdae en Vrydae plaas by die skool.

MUSIEK

Die Linden Musiekskool/Music School ontwikkel elke leerling se musikale talent na die beste van sy/haar vermoë.  ‘n Liefde vir musiek word gekweek wat ‘n lewenslange vreugde gaan bied.  Die Linden Musiekskool/Music School gee leerlinge geleentheid om sowel praktiese as teoretiese eksamens af te lê en skep ook die geleentheid om aan ‘n verskeidenheid ensemble- en/of orkeswerk deel te neem.

 

Individuele onderrig word in die volgende aangebied:

 

  • Blokfluit

  • Tromme

  • Harp

  • Houtblaasinstrumente

  • Keyboard

  • Kitaar

  • Koperblaasinstrumente

  • Klavier

  • Sang (klassiek en ligte musiek)

  • Snaarinstrumente

NETBAL AKADEMIE

Twee geleenthede word vir netbal-entoesiaste aangebied, die Netbal akademie en Nett Girlies Mini Netbal.

RUGGA KIDS

Rugga Kids word vir gr. R- en 1-leerlinge aangebied om ‘n liefde vir rugby te kweek en basiese vaardighede aan te leer.

 

Oefeninge vind plaas op Woensdae.

TENNIS

Alhoewel tennis ‘n amptelike skoolsport is, word daar van ouers verwag om te betaal vir deelname aangesien professionele afrigters gebruik word.

 

Die tennispersoneel het ten doel om tennisspelers se potensiaal te ontwikkel en aan hulle die nodige blootstelling te gee.

 

Daar is drie tennisgroepe, naamlik minitennis, junior seuns en dogters en senior seuns en dogters.

VOORTREKKERS

Louwtjies het hul eie kommando, Johanna van der Merwe.  Kinders van Graad R tot Graad 7 kan by verskillende groepe aansluit wat Donderdae bymekaarkom.

DRAMA

Drama en musiekteater bied kinders die geleentheid om in ’n veilige kreatiewe omgewing hulself uit teleef. Hierdie unieke platform bied kinders die geleentheid om hul selfvertroue, empatie, verbeelding, samewerking, kommunikasie, selfbeeld en nog vele meer te ontwikkel. Studio Spotlight se drama klasse word aangebied vir Gr. R- tot Gr. 7-leerders as ‘n betaalde buitemuurse aktiwiteit in die middaeby die skool.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drama