AKADEMIE

AKADEMIE

Laerskool Louw Geldenhuys bied met trots aan:

 

  • Akademiese uitnemendheid

  • Kurrikulum en Assessering Beleidsverklaring (KABV) (soos voorgeskryf deur die Gauteng Departement vir Onderwys)

  • Deelname aan akademiese kompetisies

  • Engels op Huistaalvlak (gr. 4-7)

  • Rekenaargeletterdheid (gr. R-7)

  • Liggaamlike ontwikkeling (die KDA-program word gevolg)

  • Hulpverleningsentrum (veral in Tale en Wiskunde)

  • Entrepreneursdag

  • ‘n Geprivatiseerde leessentrum

 

Hulpverleningsentrum

 

Die hulpverleningsentrum het ten doel om leerders se individuele struikelblokke te identifiseer en om hulle te help om hierdie probleme te oorkom.

 

Die hulpverleningsentrum funksioneer vanuit die rekenaarsentrum op:

 

Dinsdagmiddae:              14:00-14:40 (gr. 1)

                                    14:40-15:20 (gr. 2)

                                    15:20-16:00 (gr. 3)

 

Donderdagmiddae:          14:00-14:40 (gr. 4)

                                    14:40-15:20 (gr. 5)

                                    15:20-16:00 (gr. 6 en 7)

                                   

Entrepreneursdag

 

Die entrepreneursdag is die ideale geleentheid vir ouers en kinders om saam aan ‘n projek te werk.  Leerlinge moet vroegtydig hul stalletjies bespreek en betaal.

 

Louwtjies-Dissipline.jpg